دوره تولید محتوا ویژه استارت‌آپ‌ها

دوره تولید محتوا ویژه استارت‌آپ‌ها

۴ شهریور ۱۳۹۶
کرمانشاه - بلوار آل آقا - سی متری سوم - کوچه اول - برج کریس - شرکت دانش پرداز شناختی
برگزار کننده

شناخت

دوره تولید محتوا با عنوان گوش ماهی‌هایی با محتوای صفر و یک ویژه استارت‌آپ‌ها شنبه ۴ شهریور‌ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۹ تا ۱۳ در  شرکت دانش پرداز شناختی برگزار می‌شود.

 

سر فصل‌های آموزشی

تولید محتوا چیست؟

کپی رایتر کیست و چه تفاوتی با یک نویسنده دارد؟

چگونه تأثیرگذار بنویسیم

استراتژی محتوا چیست؟

اصول شناسایی مخاطب هدف

مشاغل مختلف مرتبط با کپی رایتر ها

آشنایی با ابزار‌های مورد استفاده

چگونه هیپوکامپ مغز مشتری خود را قلقلک دهیم.