کارگاه اصول انتخاب نام تجاری و طراحی لوگو

کارگاه اصول انتخاب نام تجاری و طراحی لوگو

۵ شهریور ۱۳۹۶
کرمانشاه - بلوار آل آقا - سی متری سوم - کوچه اول - برج کریس - شرکت دانش پرداز شناختی
برگزار کننده

شناخت

اصول انتخاب نام تجاری و طراحی لوگو روز یک‌شنبه ۵ شهریور‌ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۹ تا ۱۳ در شرکت دانش‌پرداز شناختی کرمانشاه برگزار می‌شود.

 

سرفصل‌های کارگاه

۱ - انتخاب نام تجاری

  • نکات و اصول
  • باید‌ها و نبایدها
  • مراحل انتخاب نام

۲ - طراحی لوگوی تجاری

  • نکات و اصول
  • باید‌ها و نبایدها
  • انواع لوگو تجاری
  • معرفی ابزارها

۳ -  بررسی تاریخچه نام و لوگوی چند شرکت تجاری در ایران

۴ - قوانین ثبت لوگو و نام تجاری در ایران