نوآوردگاه کرمانشاه

نوآوردگاه کرمانشاه

۱۴ تا ۱۸ شهریور ۱۳۹۶
کرمانشاه - کاروانسرای ماهیدشت

نوآوردگاه کرمانشاه از ساعت ۸ سه‌شنبه ۱۴ شهریور‌ماه ۱۳۹۶ تا شنبه ۱۸ شهریور‌ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۷ در کاروانسرای ماهیدشت برگزار می‌شود.

 

نوآوردگاه کرمانشاه با محوریت واسط‌های مغز و کامپیوتر و تولید محصولات کاربردی و ارائه خدمات مبتنی بر BCI در تاریخ ۱۴ الی ۱۸ شهریورماه در کرمانشاه برگزار می‌گردد.

 

«نوآوردگاه کسب‌وکار فناورانه» یک رویداد آموزشی بسیار اثربخش در زمینه تجاری‌سازی و توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان مبتنی بر بازی‌سازی فرآیند توسعه کسب‌وکارهای نوپا است که طی مدت‌زمان ۵ روز برگزار می‌شود و در آن شرکت‌کنندگان با چالش‌های مختلفی که در واقعیت برای توسعه و تجاری‌سازی یک محصول جدید فناورانه با آن مواجه خواهند شد، آشنا می‌شوند. شما در یک فرآیند کارگاه بازی آموزشی با این چالش‌ها مواجه شده و برای عبور از آن‌ها استراتژی خود را تنظیم می‌کنید. در این بازی، در یک محیط پویا و با نشاط در قالب یک بازی عملی، تیم تشکیل دهید و شرکت خود را ثبت کنید، کسب‌وکار خود را تعریف کنید و برای آن برنامه‌ریزی و هزینه کنید، با کارآفرینان موفق مشورت کنید و از مربیان متخصص و باتجربه کمک بگیرید، گواهی دانش‌بنیانی اخذ کنید، برای توسعه کسب‌وکار خود وام بگیرید و با سرمایه‌گذاران سرشناس مذاکره کنید.