border
پدرام سعادتی

پدرام سعادتی

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   کرمانشاه
   کرمانشاه
   نیروی غرب

رشته تحصیلی من مهندسی مکانیک از دانشگاه های معتبر کشور بوده و در سطح علمی تمام تلاش خود را صرف نموده ام. اما متاسفانه از بدو ورود به دانشگاه که با افزایش چنیدن برابری رشته ها یمهندسی همراه بود. ارزش این رشته به شدت افت پیدا نمود که در روحیه کاری من اهمیت فراوانی نهاد. لذا همواره به دنبال آن هستم که زحمات فراوانی که در راه تحصیل کشیده ام را به ثمر بنشانم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران